מדיניות שירות וביטול עסקאות

לצרכי ביטול עסקה או כל נושא אחר –

רצוי וכדאי לפנות אלינו במייל Support@tamiflour.com או באמצעות טופס הפנייה המקוון

יש לציין בעת הפנייה את הפרטים עימם בוצעה ההזמנה – שם מלא ומספר תעודת הזהות.

  • על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה שערך והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.
  • במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות במספר 08-9136164 או באמצעות כתובת המייל Support@tamiflour.com.
  • מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין.
  • החזרת מוצרים באריזה המקורית שלא נפתחה אריזתם ניתן להחזיר תוך 14 יום ו/או בהתאם להוראות החוק. הלקוח יישא בכלל עלויות השילוח ששילמה החברה.
  • אם נפלה טעות אצל "קמח תמי" יכוסו כל ההוצאות כולל דמי המשלוח על-ידי החברה ויזוכה חשבון הלקוח. במקרים אחרים (לדוגמה: כתובת לא מלאה ומדויקת למשלוח, דבר הדואר לא נדרש בידי הנמען לאחר תום התקופה הקצובה) תמצא לנכון "קמח תמי" לזכות את הלקוח בעלות מוצרים שחזרו אלינו, ולנכות מסכום ההחזר הכספי את עלות המשלוח המלא ששולם לחברות ההובלה ועלויות המוצרים שניזוקו או היו בשימוש.